All posts by: Robert Jansz, Webking

About Robert Jansz, Webking
Med sin höga ambition får Robert det komplicerade att verka enkelt och han tillför det ovärderliga kunnande som skapar trygghet för kunden
Robert är alltid tydligt engagerad och visar ett starkt driv för att få saker gjorda. Han är ett föredöme i konsultrollen och hans kombination mellan affärsmässighet, tekniskt kunnande och social förmåga sticker ut. Robert är en entreprenör som får det komplicerade att verka enkelt och skapar en trygghet åt sina kunder Han inspirerar med sin strävan att alltid leverera det bästa - han ser nya perspektiv och alternativa lösningar och tillför ett ovärderligt kunnande. Robert har en förmåga att på ett engagerat och professionellt sätt ta sig an sina kunder och hans arbete präglas av mycket hög kvalitet och ett optimalt resultat. Han är en utmärkt lagspelare som verkligen inspirerar och utvecklar andra. Robert vill göra skillnad och han har en förmåga att kunna driva på ett utvecklingsarbete. Han är lyhörd mot kunden, har en mycket hög ambitionsnivå och hans engagemang är kombinerat med en stor ödmjukhet. Reputation Resumé : Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt mars 2013. Detta har analyserats av Per Frykman AB. Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt 2013.

Multilingual website with reservation system launched for Svino Stugby Sea Villas & Lodges

We have designed and developed the Svino Stugbys new website www.svinostugby.com to a modern mobile friendly and responsive website.

On the website you will find accommodation, activities, information and images that visitors might be interested in during your holiday stay in Åland.

The new website also has integration with online reservation system Sirvoy, the visitor can check vacant accommodation and book and pay for their stay in a convenient and easy way online.

Web development, Wordpress 0 Comment

Episerver CMS 9 – Blocks and block types

In this course we are going to focus on developing blocks and block types in Episerver CMS. Before we dive in on the blocks and block types I would like to give a short summary to why episerver cms is so popular and why you should use it. By working with blocks in episerver you create content once and can then reuse it on as many pages you want, its a very easy and efficient way to maintain a bigger website with hundreds or even thousand of pages with a lot of content that is common.

Episerver, News, Web development 0 Comment

Internet World Top 100: Kriminalvarden.se one of the five best authorities on the web in 2016

For the second year in a row Prison and Probation Service website steps in to Internet World Top 100 list of Sweden's best sites, we at Webking are extra proud and delighted to have been involved in the project and development of the Prison and Probation Service website. In the next year will Prison and Probation Service [...]
Episerver, News, Web development 0 Comment

Episerver CMS 9 tutorial with asp.net mvc 5 twitter bootstrap part 2

This is part 2 of an EPiServer CMS 9 tutorial with asp.net mvc 5 twitter bootstrap with Robert from Webking. In this part, we will continue where we left off in Part 1 and go through how to set up the bootstrap, jquery, etc., and create your first page type with its own characteristics and master page design, and finally checking into the source code to github.

Code example, Web development 0 Comment

How to prevent visitors leave your website because of long wait times

Speed is an important factor when developing a website. A visitor who must wait several seconds for a slow website loads often get tired and leave the site in frustration. By speeding up the speed of the site, so it is perceived and executed more rapidly, you can avoid your visitors to leave it.

Web development 0 Comment

WordPress domain and url change sql script

If you have ever moved your WordPress installation between different domains and environments it may be good to be able to easily change the domain and url wordpress installation is connected to. With the SQL script here beside you can easily loop through the database tables and change the URL you have your wordpress installation [...]
Code example, News, Web development, Wordpress 0 Comment