Blogg

21 March, 2016

Episerver CMS 9 – Blocks and block types

In this course we are going to focus on developing blocks and block types in Episerver CMS.

Before we dive in on the blocks and block types I would like to give a short summary to why episerver cms is so popular and why you should use it.

By working with blocks in episerver you create content once and can then reuse it on as many pages you want, it’s a very easy and efficient way to maintain a bigger website with hundreds or even thousand of pages with a lot of content that is common.

In this course we are going to focus on blocks and block types that were introduced with Episerver CMS version seven. Blocks are similar to pages but a block is specifically intended to only be used as part of a page and can be reused on different pages all over your website.

What is a block and block types?

Think of blocks as a group of properties. All blocks are also “shared blocks”. Once you create a block you can reuse it on other pages. You often have content that you want to reuse on other pages, block types is the perfect solution to create reusable content.

By working with blocks in episerver you create content once and can then reuse it on as many pages you want.

Course material

Source code on https://github.com/QuBaR/
Youtube video https://www.youtube.com/user/webkingse

Episerver, News, Web development , ,
About Robert Jansz, Webking
Med sin höga ambition får Robert det komplicerade att verka enkelt och han tillför det ovärderliga kunnande som skapar trygghet för kunden
Robert är alltid tydligt engagerad och visar ett starkt driv för att få saker gjorda. Han är ett föredöme i konsultrollen och hans kombination mellan affärsmässighet, tekniskt kunnande och social förmåga sticker ut. Robert är en entreprenör som får det komplicerade att verka enkelt och skapar en trygghet åt sina kunder Han inspirerar med sin strävan att alltid leverera det bästa - han ser nya perspektiv och alternativa lösningar och tillför ett ovärderligt kunnande. Robert har en förmåga att på ett engagerat och professionellt sätt ta sig an sina kunder och hans arbete präglas av mycket hög kvalitet och ett optimalt resultat. Han är en utmärkt lagspelare som verkligen inspirerar och utvecklar andra. Robert vill göra skillnad och han har en förmåga att kunna driva på ett utvecklingsarbete. Han är lyhörd mot kunden, har en mycket hög ambitionsnivå och hans engagemang är kombinerat med en stor ödmjukhet. Reputation Resumé : Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt mars 2013. Detta har analyserats av Per Frykman AB. Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SWITCH THE LANGUAGE