Blogg

16 March, 2016

Internet World Top 100: Kriminalvarden.se one of the five best authorities on the web in 2016

For the second year in a row Prison and Probation Service website steps in to Internet World Top 100 list of Sweden’s best sites, we at Webking are extra proud and delighted to have been involved in the project and development of the Prison and Probation Service website. In the next year will Prison and Probation Service continue to develop the digital presence in the same impressive pace with new functionality and e-services.

Internet World motivation for the well-deserved placement:

[rt_quote]Clarity is the key word of the Prison and Probation Service- here it is admirably easy to find right, and just as easy to understand. Design and graphics communicate both content and brotherly warmth.[/rt_quote]
Episerver, News, Web development , , ,
About Robert Jansz, Webking
Med sin höga ambition får Robert det komplicerade att verka enkelt och han tillför det ovärderliga kunnande som skapar trygghet för kunden
Robert är alltid tydligt engagerad och visar ett starkt driv för att få saker gjorda. Han är ett föredöme i konsultrollen och hans kombination mellan affärsmässighet, tekniskt kunnande och social förmåga sticker ut. Robert är en entreprenör som får det komplicerade att verka enkelt och skapar en trygghet åt sina kunder Han inspirerar med sin strävan att alltid leverera det bästa - han ser nya perspektiv och alternativa lösningar och tillför ett ovärderligt kunnande. Robert har en förmåga att på ett engagerat och professionellt sätt ta sig an sina kunder och hans arbete präglas av mycket hög kvalitet och ett optimalt resultat. Han är en utmärkt lagspelare som verkligen inspirerar och utvecklar andra. Robert vill göra skillnad och han har en förmåga att kunna driva på ett utvecklingsarbete. Han är lyhörd mot kunden, har en mycket hög ambitionsnivå och hans engagemang är kombinerat med en stor ödmjukhet. Reputation Resumé : Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt mars 2013. Detta har analyserats av Per Frykman AB. Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SWITCH THE LANGUAGE