Blogg

22 March, 2016

New website with CMS published to Boat barn i Gastrikland

Design and development of boat barns website batladan.nu  into a modern mobile friendly and responsive website.

The website is developed with a responsive design which means that the layout of the site is automatically adjusted based on which device / platform the visitor is using. This responsive design has proven to be a recipe for success that generates more visitors.

Content on the new site shows among other things up boat barns product range of boats, motors and trailers with detailed photos, videos, and other interesting information for visitors.

Janne Backman Båtladan i Gästrikland

We are very pleased with the results and have received positive feedback from both our customers and suppliers. It is a good sign that we are heading in the right direction when it comes to the content on the new website.

Janne Backman - CEO & Founder Båtladan i Gästrikland
News, Web development, Wordpress , , , ,
About Robert Jansz, Webking
Med sin höga ambition får Robert det komplicerade att verka enkelt och han tillför det ovärderliga kunnande som skapar trygghet för kunden
Robert är alltid tydligt engagerad och visar ett starkt driv för att få saker gjorda. Han är ett föredöme i konsultrollen och hans kombination mellan affärsmässighet, tekniskt kunnande och social förmåga sticker ut. Robert är en entreprenör som får det komplicerade att verka enkelt och skapar en trygghet åt sina kunder Han inspirerar med sin strävan att alltid leverera det bästa - han ser nya perspektiv och alternativa lösningar och tillför ett ovärderligt kunnande. Robert har en förmåga att på ett engagerat och professionellt sätt ta sig an sina kunder och hans arbete präglas av mycket hög kvalitet och ett optimalt resultat. Han är en utmärkt lagspelare som verkligen inspirerar och utvecklar andra. Robert vill göra skillnad och han har en förmåga att kunna driva på ett utvecklingsarbete. Han är lyhörd mot kunden, har en mycket hög ambitionsnivå och hans engagemang är kombinerat med en stor ödmjukhet. Reputation Resumé : Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt mars 2013. Detta har analyserats av Per Frykman AB. Sammanställningen baseras på svar från 9 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.