IT-Konsulting

IT-Konsult relaterade referens projekt vi på Webking arbetat med.

ByButeo – Webbplats med e-handel
Meditours Sverige – hemsida med publiceringsverktyg

Design och utveckling av Meditours webbplats meditours.se till modern responsiv och mobilanpassad hemsida.

Kriminalvårdens webbplats

Design och utveckling av Kriminalvårdens webbplats www.kriminalvarden.se till en nyare och mer modern webbplats. Det ska nu vara lättare att hitta information som är anpassad för den som är dömd till straff, är anhörig eller vill söka jobb hos Kriminalvården.

Svenska honorära konsulatets globala webbplats

Utveckling och design av utrikesdepartementets webbplats swedishconsulates.com, webbplatsen kommer användas av svenska honorära konsuler runt om i världen.

Säkerhetsbedömning Kriminalvården

Säkerhetsbedömning är ett administrativt system för handläggare på kriminalvårdens kontor runt om i Sverige som utifrån underlag av domar och personutredningar skapas en slutgiltig säkerhetsbedömning för en klient.

Svenska konsulatets webbplats

Utveckling och design av regeringskansliets nya webbplats swedishconsulates.se, webbplatsen kommer användas av svenska konsuler runt om i världen.

Kriminalvårdens registervårdsystem KVR

Webkings konsult Robert Jansz har som resurskonsult deltagit i utvecklingen av Kriminalvårdens registervårdsystem (KVR).

Örebro läns landsting datalager

Webkings konsult Robert Jansz har som resurs IT-konsult utfört en förstudie med kartläggning av Örebro läns landsting nuvarande datalager miljö. Projektet innefattande även utveckling av ett nytt gemensamt datalager (datawarehouse) för uppföljning och beslutstödsunderlag baserad på en enhetlig IT-miljö baserad på Microsoft Business Intelligence produkter.

Arlanda flygplats

Webkings konsult Robert Jansz har arbetat som apputvecklingskonsult för Swedavia AB och hjälpt till i utvecklingsarbetet av mobilapplikationen Arlanda flygplats.

  • 1
  • 2
SWITCH THE LANGUAGE
Webking
Torggatan 6, 582 19 Linköping, Sweden
020-89 94 42
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev och få tips samt en checklista som visar hur du optimerar din webbplats och får fler besökare och kunder.