Kriminalvårdens registervårdsystem KVR

Kriminalvårdens registervårdsystem KVR

Webkings konsult Robert Jansz har som resurskonsult deltagit i utvecklingen av Kriminalvårdens registervårdsystem (KVR).

Projekt: Centralen
Nyutveckling av ett delsystem som tillhandahåller gemensamma tjänster för: felloggning, auditloggning, klientinformation, organisation, behörighet mm.

Projekt: Inskrivning
Nyutveckling av ett delsystem som tillhandahåller information om inskrivningar för klienter och beläggningar om säkerhetsklass, anstalt, rum, status osv.

Projekt: Utsluss
Förvaltning av internt säkerhetsklassat administrationssystem för kriminalvårdens klienter inom utslussnings program.
Renovering, underhåll och utveckling av enhetstester, affärslogik och kod refaktorering.

Roller i projektet

Webkings roller i projektet har varit systemutvecklare och scrum master.

Kundutlåtande

Johan Carleson Systems Engineer / Project Manager at HiQ

Jag kan rekommendera Robert Jansz på Webking som en person med stor färdighet och djup kompetens inom moderna lösningar och speciellt inom systemutveckling baserad på Microsoft .Net. Robert är en mycket kunnig expert och hans förmåga att lyssna och förstå sina kunders behov tillåter honom att rådfråga effektivt. Han är öppen, hjälpande och mycket professionell. Det är ett nöje och en ära att fått samarbeta med Robert Jansz på Webking.

Johan Carleson - Systems Engineer / Project Manager HiQ

Projektinfo

Lansering: 2013-01-06

Teknik: .net 4.5, c#, Nhibernate, MS SQL SERVER, WPF, MVVM, WCF, Prism, TDD, Continious integration, ReSharper, TFS 2010 och visual studio 2010.

SWITCH THE LANGUAGE
Webking
Torggatan 6, 582 19 Linköping, Sweden
020-89 94 42
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev och få tips samt en checklista som visar hur du optimerar din webbplats och får fler besökare och kunder.