CRM - kundvårdssystem

Mitsem Hus

Webking har under designat och utvecklat ett kundvårdssystem (eng. CRM = Customer Relationship Management) för Mitsem Hus AB. Kundvårdssystemet kommer att användas internt av säljare och personal.

Plattform

Systemet är utvecklat i Microsoft .Net 2.0 med hjälp av C#, ASP.NET Webform, jquery, MS SQL 2008.

Roller i projektet

Webkings roller i projektet har varit webbutvecklare.

Kundutlåtande

Kundvårdssystemet har underlättat och effektiviserat våran säljorganisation avsevärt, vi har idag bättre kontroll på våra prospekts och kunder.

Jonas, Mitsem Hus

Projektinfo

Lansering: 2008-01-01