Säkerhetsbedömning Kriminalvården

Administrativt klientsystem

Säkerhetsbedömning Kriminalvården

Webkings konsult Robert Jansz har som resurskonsult deltagit i utvecklingen av Kriminalvårdens delsystem Säkerhetsbedömning.  Säkerhetsbedömning är ett administrativt system för handläggare på kriminalvårdens kontor runt om i Sverige som utifrån underlag av domar och personutredningar skapas en slutgiltig säkerhetsbedömning för en klient.


Plattform

Klientadministrativt system utvecklat på Microsoft .net och WPF, systemet körs runt om i verksamheten på tunna klienter och genom Citrix accessas säkerhetsbedömningen som körs på applikations servrar.

Roller i projektet

Robert Jansz roller i projektet har varit systemutvecklare med scrum master ansvar.

Kundutlåtande

Johan Carleson Systems Engineer / Project Manager at HiQ

Jag kan rekommendera Robert Jansz på Webking som en person med stor färdighet och djup kompetens inom moderna lösningar och speciellt inom systemutveckling baserad på Microsoft .Net. Robert är en mycket kunnig expert och hans förmåga att lyssna och förstå sina kunders behov tillåter honom att rådfråga effektivt. Han är öppen, hjälpande och mycket professionell. Det är ett nöje och en ära att fått samarbeta med Robert Jansz på Webking.

Johan Carleson - Systems Engineer / Project Manager HiQ

Projektinfo

Lansering: 2013-11-13


Teknik: .net 4.5, c#, Nhibernate, MS SQL SERVER, WPF, WCF, Prism, TDD, MVVM, continious integration, ReSharper, TFS 2010 och visual studio 2010.


SWITCH THE LANGUAGE
Webking
Torggatan 6, 582 19 Linköping, Sweden
020-89 94 42
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev och få tips samt en checklista som visar hur du optimerar din webbplats och får fler besökare och kunder.