WCF Dataservicelager till Billerud Korsnäs

WCF Dataservicelager till Billerud Korsnäs

Systemutveckling av generellt WCF Dataservicelager åt Billerud Korsnäs som kommunicerar med bakomliggande affärs- och produktionssystem.

Datalagret ställde ut WCF tjänster med möjlighet för TCP/IP, rest och XML kommunikation till konsumerande system.

Ett administrativt webbaserat övervakningssystem utvecklades även för att kontrollera så att all datakommunikation via datalagret fungerade felfritt.

Teknik

.Net 4.0, C#, Asp.Net, MVC, jQuery, MS SQL Server 2008, Web Service, XML, Visual Studio 2010, TDD och TFS 2010.

Roller i projektet

Webkings roller i projektet har varit systemutvecklare.

Kundutlåtande

Med hjälp av vårt WCF datalager har vi en bättre överblick över datatransaktioner, affärslogik och prestandaflaskhalsar mellan våra olika affärssystem.

Billerud Korsnäs, IT-Avdelningen https://www.billerudkorsnas.se/

Projektinfo

Lansering: 2010-02-18

Liknande referensprojekt

Mabrook – Internationell dejtingapp med unika funktioner
Mitt Karma – Mobilappen till Karma Mobil
Appen Hjälpredan – Halverar uträkningstiden för användarna!
Arkipelagen – Intranätet som gillas av 350 företag

Läsvärda artiklar

SWITCH THE LANGUAGE
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev, fullt med inspiration, case, och tips som kan öka din lönsamhet!

Webking
Ågatan 31, 582 22 Linköping, Sweden
020-89 94 42