WCF Dataservicelager

WCF Dataservicelager

Utveckling av generellt dataservicelager åt Korsnäs som kommunicerar med bakomliggande affärs- och produktionssystem. Datalagret ställde ut WCF tjänster med möjlighet för TCP/IP, rest och XML kommunikation till konsumerande system.

Ett administrativt webbaserat övervakningssystem utvecklades även för att kontrollera så att all datakommunikation via datalagret fungerade felfritt.

Plattform

.net 4.0, c#, wcf, asp.net, mvc, jQuery, MS SQL Server 2008, web service, xml, visual studio 2010, TDD och TFS 2010.

Roller i projektet

Webkings roller i projektet har varit systemutvecklare.

Kundutlåtande

Med hjälp av vårt WCF datalager har vi en bättre överblick över datatransaktioner, affärslogik och prestandaflaskhalsar mellan våra olika affärssystem.

Korsnäs, IT-Avdelningen www.korsnas.se

Projektinfo

Lansering: 2010-02-18

SWITCH THE LANGUAGE
Webking
Torggatan 6, 582 19 Linköping, Sweden
020-89 94 42
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev och få tips samt en checklista som visar hur du optimerar din webbplats och får fler besökare och kunder.