Tidsestimat

Beräkna ungefärlig tidsåtgång för ditt projekt.

Börja nu!

0$
Tack, vi kommer att kontakta dig snart
Antal timmar

Beräkning av tidsåtgång baserat på ett antal faktorer

Utvecklingstid i timmar


Ingår det testning?


Ingår det driftsättning?


Ingår det projektledning?


Ingår det möten?


Finns det en risk?

Välj ett alternativ för att fortsätta

Nästa steg

Uppskattat tidsestimat

Den uppskattade tiden är:

Ange information om funktionalitet och andra önskemål.

Sammanfattning

Beskrivning Information Antal Timmar
Rabatt:
Totalt:

Skicka förfrågan!

Med hjälp av följande tidsestimeringskonfigurator kan man få hjälp att få fram ett ungefärligt estimat på hur lång tid ett fastpris utvecklingsprojekt kan ta att genomföra baserat på ett antal faktorer som test, driftsättning, projektledning, risk och möten. Den ungefärliga tiden tidsestimeringskonfiguratorn ger förslag på är endast till för att ge ett ungefärligt förslag utifrån ett antal parametrar.

SWITCH THE LANGUAGE
Webking
Torggatan 6, 582 19 Linköping, Sweden
020-89 94 42
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev och få tips samt en checklista som visar hur du optimerar din webbplats och får fler besökare och kunder.