Tidsestimat

Beräkna ungefärlig tidsåtgång för ditt projekt.

Börja nu!

0$
Tack, vi kommer att kontakta dig snart
Antal timmar

Beräkning av tidsåtgång baserat på ett antal faktorer

Utvecklingstid i timmar


Ingår det testning?


Ingår det driftsättning?


Ingår det projektledning?


Ingår det möten?


Finns det en risk?

Välj ett alternativ för att fortsätta
Uppskattat tidsestimat

Den uppskattade tiden är:

Ange information om funktionalitet och andra önskemål.

Sammanfattning

Beskrivning Information Antal Timmar
Rabatt:
Totalt:

Med hjälp av följande tidsestimeringskonfigurator kan man få hjälp att få fram ett ungefärligt estimat på hur lång tid ett fastpris utvecklingsprojekt kan ta att genomföra baserat på ett antal faktorer som test, driftsättning, projektledning, risk och möten. Den ungefärliga tiden tidsestimeringskonfiguratorn ger förslag på är endast till för att ge ett ungefärligt förslag utifrån ett antal parametrar.

SWITCH THE LANGUAGE