För att bäst kunna konkurrera på föränderliga marknader behöver man enkelt få översikt och tillgång till all information om sin affärsverksamhet. Då kan man förbättra beslutsprocessen och resultatet.

Analys av verksamheten är nödvändigt för framgång och är ett intressant område att investera i för att förstärka sin konkurrensförmåga.

Webking hjälper dig att bygga system som ger dig överblick och rätt information. Business Intelligence visar vägen till rätt beslut.

6 fördelar med business intelligence

Öka intäkter och lönsamhet

Förbättra kunskaps- och informationsöverföring

Öka tillgängligheten av beslutskritisk information

Skapa effektivare affärsprocesser

Minska riskerna i verksamheten

Öka konkurrenskraften

Business Intelligence

Business Intelligence, även kallat BI är nyckeln till förändring i tuffa tider. Att få en helhetssyn på hur olika delar av företaget presterar, och förmågan att förändra genom snabba beslut, kommer att skilja de företag som vet från de som tror sig veta.

Business Intelligence handlar om programvaror som hjälper beslutsfattare att nå bättre affärsresultat genom bra beslutstöd. Genom tillgång till rätt information skapas förutsättningar för bättre beslut och ett djupare samarbete inom hela företaget.

Beslutsstödsystem

Beslutsstödsystem är ett samlingsbegrepp för teknologier, applikationer och metoder som hjälper organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld. Business Intelligence syftar ofta till att stödja beslutsfattande. Ett business intelligence system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem. Främsta drivkraften för att använda business intelligence lösningar är att de både kan användas för att spara pengar i lågkonjunktur, och för att driva upp intäkterna när tiderna förbättras. Genom en ökad precision i besluten effektiviseras verksamheten och lönsamheten ökar.

Teknikpartners

Genom att använda produkter från utvalda och ledande partners kan vi fokusera på de delar av problemlösningen som är kundunik och som därmed har mest affärsvärde för dig. Vi på Webking utvecklar i huvudsak Business Intelligence-lösningar baserade på produkter från Microsoft och QlikTech.

Exempel på utförda business intelligence projekt