Vi tar säkerheten på allvar

Vårt mål är att skapa en tryggare vardag och en säkrare digital tillvaro för dig och dina kunder. Ett mål som samtidigt stärker ert varumärke och bygger lojalitet. Vi har genom åren genomfört ett stort antal lyckade uppdrag för att skapa en tryggare vardag. Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer att förbättra sin IT-säkerhet genom säkerhetstester och säkerhetsrådgivning.

Säkra system

Företag stöttar inte längre sin verksamhet med it utan de är digitala verksamheter. Infrastrukturen blir alltmer standardiserad och säker. Attackerna riktas mot vår svaga punkt, egenutvecklad kod.

Säker systemutveckling handlar om att minimera risker genom att proaktivt arbeta med säkerhet under utvecklingen istället för att åtgärda problem i efterhand när de upptäcks. För att uppnå detta bör säkerheten tas i beaktande under hela utvecklingsprocessen, från krav och design till utveckling samt test.

På Webking stöttar  vi våra kunder från idéstadiet till färdig produkt eller tjänst med förslag på säkerhetsfunktioner och aktiviteter som är viktiga att tänka på och följa under hela utvecklingsprocessen av ett projekt. På så sätt säkerställer vi att era applikationer uppnår en lämplig säkerhetsnivå och uppfyller relevanta krav.

Säkerhetstester

Parallellt med att nätverksmiljöer blir allt mer avancerade och komplexa, ökar också exponeringen för olika typer av sårbarheter. För att upptäcka och åtgärda dessa sårbarheter krävs regelbundna säkerhetstester, som idag räknas som en hygienfaktor för att kunna tillhandahålla säkra tjänster och möta de regulatoriska krav som ställs på verksamheten.

Vi kan hjälpa dig att granska allt från system, nätverk, kod och applikationer, till molnmiljöer och fysiska anläggningar.

För att kunna möta dina behov tillhandahåller vi både standardiserade tillvägagångssätt och anpassade lösningar, och utvecklar ständigt våra verktyg, metoder och processer för att möta säkerhetsbranschens skiftande krav.

Säkerhetsrådgivning

Säkerhet är ett komplext område att hantera. Det underlättas heller inte av att riskerna kopplade till cyberhot växer, i kombination med att kraven från kunder och regelverken blir allt fler. Av förklarliga skäl kan det i många fall kännas överväldigande för den interna IT- eller säkerhetsorganisation att hålla koll på alla bitar. En vägledande röst som vet hur du och din organisation kan uppnå struktur och effektivitet i ert säkerhetsarbete – och vad som krävs för att nå dit – kan därför vara oumbärligt.

Penetrationstest

Vi hittar sårbarheterna andra missar och med erfarenhet av flertalet utförda penetrationstester mot kunder som Kriminalvården, Utrikesdepartementet och alla sorters bolag och branscher, har vi inte bara lärt oss att hitta säkerhetsbrister, utan också tydligt beskriva dem och ge råd kring hur de bäst kan åtgärdas.

Vi strävar alltid efter att hjälpa dig att nå så hög säkerhetsnivå som möjligt, så att du kan möta de krav som ställs på dig och din verksamhet.

Applikationstest

Dina applikationer kan vara vägen in för angripare och idag utgör applikationer en viktig del av våra verksamheter, såsom företagets webb och dess mobila tjänster. I takt med utvecklingen har även sårbarheter i applikationerna blivit en populär attackvektor bland cyberkriminella som aktivt letar efter vägar in i din organisation. För att kunna identifiera dessa brister och åtgärda dem innan de hinner utnyttjas av någon annan, krävs säkerhetstester där applikationen granskas på djupet.

Vi hittar kritiska brister i dina applikationer

Våra säkerhetsmedvetna utvecklare genomför flertalet applikationstester varje år, där de med hjälp av samma metoder och verktyg som verkliga angripare använder, kan testa företags motståndskraft på riktigt.

Tack vare vår långa erfarenhet i kombination med den gemensamma passionen för att utveckla säkra applikationer, hittar våra utvecklare det många andra missar.

Effektiva åtgärdsförslag

Slutrapport, avrapportering samt kommunikation under genomförandet av testet inkluderar konkreta åtgärds­förslag för att åtgärda de brister som identifieras.
När sårbarheter identifieras rapporteras de tillsammans med tydliga rekommendationer på hur de bäst åtgärdas – allt för att du som kund ska kunna försätta bedriva din verksamhet på ett säkert sätt.

Kunskapshöjande

Öka kunskapen om din säkerhet i ditt interna team. Våra testare är vana att förklara teknik, både för utvecklare och mindre tekniskt insatta personer.

SWITCH THE LANGUAGE
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev, fullt med inspiration, case, och tips som kan öka din lönsamhet!

Webking
Ågatan 31, 582 22 Linköping, Sweden
020-89 94 42