Användandet av mobila applikationer ökar snabbt. 2014 var året då fler personer att surfade via mobilen än via datorn, samtidigt väntas handeln via mobiler överstiga 1 miljard dollar under 2015.

Det är dags att skapa en mobilstrategi för sin verksamhet. För att skapa en bra mobilapplikation identifierar vi dina affärsmål och utformar en lämplig strategi för att uppnå dessa mål.

Webking hjälper dig att utveckla din idé. Vi använder all vår erfarenhet och kunskap för att utveckla en applikation, som bäst utnyttjar den funktionalitet som finns tillgänglig på mobila enheter, för att presentera dig och din idé/produkt på ett roligt och innovativt sätt för dina kunder.

Native applikation

Vi hjälper dig med utveckling av en app för en eller flera specifika plattformar. Native applikationerna installeras direkt på enheten och en stor fördel är att man enklare kan nyttja enhetens inbyggda funktioner för GPS, 3G/GPRS, Kamera, Gyro etc.

Webbapplikation

Vi utvecklar även webbaserade mobilappar. Webbapplikationer är anpassade för små skärmar, med hjälp av olika ramverk för CSS och Javascript går det att få webbapplikationer att likna och bete sig som native applikationer. Webbapplikationer är enklare att utveckla och går också snabbare att nå ut med till målgruppen.

Apputveckling

Apputveckling är kunskapen om att kunna utveckla effektiva mobilapplikationer från back-end till front-end. Med vår kompetens och erfarenhet inom apputveckling hjälper vi dig att identifiera hur en app kan komplettera din befintliga närvaro, eller att skapa en app som den primära produkten för din verksamhet.

Apputvecklingen och appen bör anpassas efter din strategi och hur kundsegmenten ser ut. Ska man bara ha en iPhone app eller ska man täcka hela utbudet med en iPhone-, windows- och en Android-app?

Webbapplikation

Precis som det låter är en webb-applikation, en webbaserad mobilapp. Webbsidorna är anpassade för små skärmar och med hjälp av olika ramverk för CSS och Javascript går det att få webb applikationer att likna och bete sig som native applikationer. Webbapplikationer är enklare att utveckla vilket gör att man snabbt når ut till målgruppen. När webbapplikationen är publicerad på internet är den åtkomlig för alla. En nackdel är att användarupplevelsen blir lidande eftersom enheten och webbapplikationen behöver vara uppkopplad mot internet för att fungera. Även stöd för hårdvarubaserade funktioner som GPS, kamera och gyro är begränsade att nyttja via en webbapplikation till skillnad ifrån en native applikation.

Native applikation

En native applikation är en app som är utvecklad för en specifik plattform, exempelvis iOS eller Android och den installeras direkt på enheten (smartphone, pekplatta). En stor fördel är att man enklare kan utnyttja enhetens inbyggda funktioner för GPS, 3G/GPRS, kamera, gyro, etc. Detta medför ett snyggare gränssnitt och högre prestanda, eftersom applikationen körs direkt i enheten och hårdvaran kan nyttjas fullt ut. Om man har en bred publik är det en nackdel att man måste ta fram flera versioner av samma applikationen för att nå ut till hela målgruppen. Det finns lösningar för detta, tex PhoneGap som möjliggör att man utvecklar sin applikationen en gång och sedan genereras applikationer för respektive plattform i native format. Ytterligare en fördel med native applikationer är att distribution och uppdateringar är uppstyrt via marknadskanaler för respektive plattform. Det förenklar för användarna att hitta applikationen och att uppdatera den vid behov.

Exempel på utförda apputvecklingsprojekt
SWITCH THE LANGUAGE
Webking
Torggatan 6, 582 19 Linköping, Sweden
+46(0)72-711 11 84
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev och få tips och en gratis checklista som visar hur du optimerar din hemsida och får fler besökare.