Systemutveckling

Systemutveckling är så mycket mer än komponenter och kod. För att vara en duktig systemutvecklare krävs att man väl känner till verksamheten, vilka som ska använda systemet och vilket sammanhang det används.

Oavsett om du har behov av att vidareutveckla era system eller bygga nytt har vi kunskapen att utveckla effektiva och användarvänliga system från back-end till front-end.

Webking skapar allt från enkla klientapplikationer till större serverbaserade system utifrån dina önskemål och behov. Vi hjälper dig helt enkelt med systemutveckling, från idé till färdig produkt.

Systemutveckling vi kan hjälpa dig med

Klientapplikationer

Vi utvecklar klientapplikationer efter dina önskemål och behov.

Integrationsapplikationer

Vi hjälper dig att utveckla integrationslösningar där dina befintliga affärssystem kan kommunicera och skicka data mellan olika system.

Dataservice

Vi utvecklar generella dataservicelager som tillåter externa system och leverantörer att få access till data i dina befintliga system.

Systemutveckling

Bra systemutveckling är kunskapen om att kunna utveckla effektiva och användarvänliga system från back-end till front-end. Från enklare klientapplikationer till komplexare klient/server-baserade system där flera samtidigt använder systemet. Idag ställs det ofta även krav på att systemen ska klara av att kommunicera oberoende av vilken teknik (dator, smartphone, pekplatta, webbläsaren) användaren utnyttjar.

Vi har flera års erfarenhet ifrån komplexa systemutvecklings projekt inom stora företag och myndigheter och är certifierade tekniska specialister inom systemutveckling baserad på Microsoft .net front-end och back-end lösningar.

Nyutveckling

Om det finns en färdig specifikation använder vi oss av den, annars börjar vi med en förstudie och tar tillsammans med dig fram ett lösningsförslag. En projektledare leder arbetet och garanterar att leverans sker vid rätt tid och till rätt kostnad.

Vidareutveckling/Förvaltning

Förutsättningar ändras, verksamheter utvecklas och den tekniska utvecklingen står aldrig still. Därför ser vi vidareutveckling som ett normaltillstånd för ett it-system. Till förvaltning räknar vi också support, övervakning och uppföljning av användandet.

Exempel på utförda system utvecklingsprojekt
SWITCH THE LANGUAGE
Webking
Torggatan 6, 582 19 Linköping, Sweden
+46(0)72-711 11 84
Nyhetsbrev

Registrera dig till vårt nyhetsbrev och få tips och en gratis checklista som visar hur du optimerar din hemsida och får fler besökare.